@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe OĞUZ

𐰆𐰍𐰔

< OGÜN | OĞUZBEY >