@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe DÖNDÜ

𐰓𐰇𐰦𐰇

< DOLUNAY | DORUK >