@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe AYBERK

𐰀𐰖𐰋𐰀𐰼𐰚

< AYBARS | AYBİKE >