@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GAYE

𐰍𐰀𐰘𐰀

< GAMZE | GAYENAZ >