@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ÇOLPAN

𐰲𐰆𐰞𐰯𐰀𐰣

< ÇINAR | DAMLA >