@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe KUTAY

𐰴𐰆𐱃𐰀𐰖

< KUTALMIŞ | KUZEY >