@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ATA

𐰀𐱃𐰀

< ASYA | ATABEY >