@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe KÜRŞAD

𐰚𐰇𐰼𐱁𐰀𐰑

< KÜLTİĞİN | KÜRŞAT >