@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe EYLÜL

𐰀𐰘𐰠𐰇𐰠

< ETEM | EYMEN >