@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖKER

𐰏𐰜𐰀𐰼

< GÖKÇENAZ | GÖKHAN >