@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe AYSU

𐰀𐰖𐰽𐰆

< AYŞEN | AYSUN >