@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ÖKKEŞ

𐰜𐰚𐰀𐱁

< OKANAY | OKTAY >