@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERBAY

𐰀𐰼𐰉𐰀𐰖

< ERBATUR | ERBEY >