@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERBEY

𐰀𐰼𐰋𐰀𐰘

< ERBAY | ERBİL >