@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe MÜRSEL

𐰢𐰇𐰼𐰾𐰀𐰠

< MURAT | MUSA >