@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe EMRE

𐰀𐰢𐰼𐰀

< EMİRCAN | ENES >