@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ENES

𐰀𐰤𐰾

< EMRE | ENGİN >