@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe RÜSTEM

𐰼𐰇𐰾𐱅𐰀𐰢

< RUŞEN | RÜYA >