@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe YULA

𐰖𐰆𐰞𐰀

< YÜKSEL | YUNUS >