@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe MESTAN

𐰢𐰀𐰾𐱃𐰀𐰣

< MERYEM | MESUT >