@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜLSERE

𐰏𐰇𐰠𐰾𐰀𐰼𐰀

< GÜLSER | GÜLSEREN >