@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERENAY

𐰀𐰼𐰤𐰀𐰖

< EREN | ERGİN >