@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe EREN

𐰀𐰼𐰤

< ERDOĞAN | ERENAY >