@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖKÇEN

𐰏𐰜𐰲𐰀𐰤

< GÖKÇE | GÖKÇENAZ >