@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖKAY

𐰏𐰜𐰀𐰖

< GÖKALP | GÖKBEN >