@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖKALP

𐰏𐰜𐰀𐰞𐰯

< GİZEMAY | GÖKAY >