@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TÖRE

𐱅𐰇𐰼𐰀

< TONYUKUK | TOROS >