@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TOROS

𐱃𐰆𐰺𐰽

< TÖRE | TOYGUN >