@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe OKAN

𐰆𐰸𐰀𐰣

< OĞUZKAN | OKANAY >