@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe UĞURAY

𐰆𐰍𐰺𐰀𐰖

< UĞUR | ÜLGEN >