@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ÇAĞLA

𐰲𐰀𐰍𐰞𐰀

< ÇAĞATAY | ÇAĞLAR >