@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe AYBALA

𐰀𐰖𐰉𐰀𐰞𐰀

< AYAZ | AYBARS >