@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe BULUT

𐰉𐰆𐰞𐱃

< BÜLENT | BUMİN >