@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜLÜMSER

𐰏𐰇𐰠𐰢𐰾𐰀𐰼

< GÜLTEN | GÜLYA >