@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERKAY

𐰀𐰼𐰴𐰀𐰖

< ERKAN | ERKE >