@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERKE

𐰀𐰼𐰚𐰀

< ERKAY | ERKİN >