@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe SEDAT

𐰾𐰀𐰑𐱃

< SEDA | SEDEN >