@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖÑÜL

𐰏𐰇𐰭𐰠

< GONCA | GÖRKEM >