@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe YILDIZ

𐰖𐰃𐰡𐰃𐰔

< YILDIRIM | YILMAZ >