Peygamber Aleyhi's-Selâmın Övgüsünü Söyler

 1. Yalavaç Aleyhi’S-Selâm Ögdisin Ayur
  Peygamber Aleyhi's-Selâmın Övgüsünü Söyler
 2. Sevüg savçı ıdtı bağırsak idi, bodunda talusı kişide kedi
  Sevgili elçi gönderdi mükemmeli idi, milletin ve tüm kişilerin.
 3. Yula erdi halkka karañku tüni, yaruklukı yadtı yaruttı seni
  Meşale idi halka karankı gecede, aydınlık yaydı aydınlattı seni.
 4. Okıçı ol erdi bayattın saña, sen ötrü köni yolka kirdiñ toña
  Davetçi o idi tanrıdan sana, sen [ondan] ötürü yola girdin tunga (yiğit).
 5. Atasın anasın yuluğ kıldı ol, tilek ümmet erdi ayu berdi yol
  Atasını anasını feda kıldı o, dileği ümmeti idi onlara verdi yol.
 6. Künün yemedi kör tünün yatmadı, seni koldı rabda adın kolmadı
  Gündüz yemedi gör, gece yatmadı. seni kolladı Rab'dan başka [şey] kollamadı.
 7. Seni koldı tün kün bu emgek bile, anı ög sen emdi sevinçin tile
  Seni kolladı gece gündüz bu emek (zahmet) ile, onu öv sen şimdi sevincini dile.
 8. Kamuğ kadğusı erdi ümmet üçün, kutulmak tiler erdi râhat üçün
  Tüm kaygısı idi ümmeti için, [azaptan] kurtulmasını diler idi rahatı için.
 9. Atada anada bağırsak bolup, tiler erdi tutçı bayattın kolup
  Atadan anadan mükemmel olup, diler idi daima tanrıdan bunu.
 10. Bayat rahmeti erdi halkı öze, kılınçı silig erdi kılkı tüze
  Tanrı rahmeti erdi halkın üzerine, yaratılışı güzel idi tabiatı düzgün.
 11. Tüzün erdi alçak kılınçı silig, uvutluğ bağırsak akı keñ elig
  Düzgün idi alçak [gönüllü] yaratılışı güzel, şefkatli mükemmel cömert açık eli.
 12. Yağız yer yaşıl kökte erdi küsüş, añar berdi teñri ağırlık üküş
  Yağız yer yeşil gökde idi aziz, ona verdi tanrı ağırlık (değer) çok.
 13. Başı erdi öñdün kamuğ başçıka, kedin boldı tamğa kamuğ savçıka
  Başı idi önde herkesin başçısı, sonra oldu bütün herkese elçi.
 14. Köñül badım emdi anıñ yolıña, sevip sözi tuttum bütüp kavlıña
  Gönül bağladım şimdi onun yoluna, sevip sözünü tuttum bütün kavline.
 15. İlâhi küdezgil meniñ köñlümi, sevüg savçı birle kopur kopğumı
  İlahi gözetiver benim gönlümü, sevgili elçi ile kopar (bir tut) [kıyamette] beni.
 16. Kıyâmette körkit tolun teg yüzin, elig tuttaçı kıl ilâhi özin
  Kıyamette göster dolun[ay] dek yüzünü, eli tutulacak kıl ilahi özünü.