Öğdülmiş'in Hükümdar Kün-Toğdı'nın Huzuruna Çıktığını Söyler

 1. Öğdülmiş Küntoğdı İlig Tapuğıña Körünmişin Ayur
  Öğdülmiş'in Hükümdar Kün-Toğdı'nın Huzuruna Çıktığını Söyler
 2. Yorıp kirdi ögdülmiş utru turup, iligke köründi sevinçlig bolup
  Öğdülmiş yürüyüp, içeri girdi ve huzura kabul edilerek, hükümdarın karşısında sevinçle durdu.

  İlig suali Öğdülmişke
  HÜKÜMDARIN ÖĞDÜLMİŞ'E SUÂLİ
 3. İlig kördi terkin okıdı anı, ayıttı negü kıldı üdlek seni
  Hükümdar onu görünce, hemen yanma çağırdı ve sordu: —Felek sana neler yaptı?
 4. Negü teg keçer bu keçigli künüñ, könimü yorır sen ya egri yoluñ
  Günlerin nasıl geçiyor, doğrumu yürüyorsun, eğri yoldamısın?
 5. Negü kıldı üdlek atañda kedin, sevinçmü berür ya sakınç kadğudın
  Babandan sonra felek sana neler yaptı, sem sevındirdimı, yoksa yerindirdi mi?

  Öğdülmiş cevabı İligke
  ÖĞDÜLMİŞ'lN HÜKÜMDARA CEVABI
 6. Ötündi bu ögdülmiş ilig kutı, uzun keç tirilsü yadılsu atı
  Öğdülmiş arzetti : — Ey devletli hükümdar, Allah uzun ömürler versin, şöhretin dünyaya yayılsın.
 7. Yırak boldum ilig tapuğında taş, iriglendi üdlek maña tügdi kaş
  Felek bana gadretti ve kaşını çattı, hükümdarın hizmetinden uzakta ve dışarda kaldım.
 8. Büte boldı ilig yüzin körmedim, sakınç kadğu birle yorıp külmedim
  Çok zaman geçti, hükümdarın yüzünü görmedim, üzüntü ve kaygı içinde idim, yüzüm gülmedi.
 9. Bu kün edlep ilig meni ündedi, umınçlığka devlet maña kur badı
  Bugün hükümdar beni hatırlayarak, çağırttı, şimdi ümitli olabilirim, çünkü saadet bana yâr olmağa başladı.
 10. İlig yarlığını eşitti özüm, künüm edgü boldı yarudı közüm
  Hükümdarın emrini duyunca, gözüm parladı ve bana gün doğdu.
 11. İlig tegme törlüg ayıttı bilig, ötündi bu ögdülmiş açtı tilig
  Hükümdar türlü suâller ile bilgisini denedi ve Öğdülmiş bunların hepsine uygun cevaplar verdi.