Nasıl Evlenileceğini Söyler

 1. Evlik Negü Teg Almaknı Ayur
  Nasıl Evlenileceğini Söyler
 2. Kalı evlik almak tilese özüñ, talusın tile ked yiti kıl közüñ
  Eğer evlenmek istersen, çok dikkatli ol ve iyi bir kız ara.
 3. Köki edgü bolsun uruğ hem tarığ, uvutluğ sakınuk tilegil arığ
  Alacak kimsenin soyu-sopu ve ailesi iyi olsun, kendisinin de haya ve takva sahibi, temiz olmasına dikkat et.
 4. Usa ev kızı al elig tegmedük, seniñde adın er yüzin körmedük
  Alacaksan, el değmemiş ve senden başka erkek yüzü görmemiş olan, bir aile kızı almağa çalış.
 5. Seni sevge sendin adın bilmegey, yarağsız ya teñsiz kılık kelmegey
  Böylesi seni sever ve senden başkasını tanımaz, yakışık almayan münasebetsiz hareketlerde de bulunmaz.
 6. Özüñde kodı al kisi alsa sen, bedük tüp ke yakma bulun bolğa sen
  Evleneceksen, kendinden aşağı derecede biri ile evlen, kendinden yüksek ailelere yaklaşma, sonra onun esiri olursun.
 7. Negü ter eşitgil sınamış kişi, sınamış kişiniñ bışığ ol işi
  Tecrübe etmiş olan insan ne der, dinle, tecrübeli insanın işi dâima mükemmeldir.
 8. Kisi alsa özde kodı al köni, sevinçin keçürgey sen üdlek küni
  Evleneceksen, kendinden aşağı derecede biri ile evlen, ömrünü huzur içinde geçirirsin.
 9. Yüzi körki kolma kılınç edgü kol, kılınç edgü bolsa yarutğay seni
  Onda yüz güzelliği arama, güzel huy ara, huyu iyi olursa, seni memnun eder.
 10. Kisi alma alsa özüñke kurı, sen alğıl sakınuk erenler eri
  Ey takva sahibi insan, evlenme, evlenirsen, kendi dengin ile evlen.
 11. Yüzi körki kolma kılınç edgü kol, kılınç edgü bolsa tükel bolğa ol
  Yüz güzelliği arama, güzel huy ara, huyu güzel olursa, o mükemmel demektir.
 12. Ay körklüg koluğlı munı kolmağıl, kızıl meñziñi sen sarığ kılmağıl
  Ey güzellik arayan, güzellik arama, sen al yanağını boş yere sarartma.
 13. Kim evlik alayın tese törtte taş, adın almaz evlik ayâ erde baş
  Evlenmek isteyen kimseler şu dört nevi kadın ile evlenirler, ey erkeklerin ileri geleni.
 14. Biregü bay evlik tiler üstikip, takı biri körklüg tiler köz tikip
  Biri zengin kadın ile evlenmek ister, biri güzel olmasını ister ve ona göz diker.
 15. Takı bir uruğluğ tüp aslı kolur, uluğluk atıña küvenür bolur
  Bir başkası soyu-sopunun asîl olmasını ister ve bu asalet payesi ile iftihar eder.
 16. Takı biri yinçge sakınuk tiler, anı bulsa terkin añar öz ular
  Başka biri de çok takva sahibi olmasını arzular, onu bulunca, ken dişini ona derhâl kaptırır.
 17. Bularda talusın ayayın saña, kisi alğu erse kulak tut maña
  Bunlardan hangisinin daha iyi olduğunu sana söyleyeyim, evlenmek istersen, bana kulak ver.
 18. Ayâ bay tilegli sen evlik talu, bulun bolmağıl sen ay bilgi tolu
  Ey seçkin ve bilgili insan, sen zengin bir kadın ile evlenmek isteyerek, kendini onun esiri durumuna sokma.
 19. Bedütgey tilin köñli neñke bolup, kötürgü kerek neñ tilese kolup
  O malına güvenerek, dilini uzatır, o bir çok şeyler ister ve onun bütün bu arzularını yerine getirmek icap eder.
 20. Ayâ körk tilegli kişi edgüsi, kisi körki kolma bodun külgüsi
  Ey güzellik arayan insanların iyisi, kadında güzellik arama, âleme maskara olursun.
 21. Tozu halk sever ol kisi körkini, meger teñri fazlı küdezse anı
  Kadının güzelini her kes arzular, fakat onu ancak Tanrının fazlı koruyabilir.
 22. Ayâ tüp tilegli bedüklük bile, uçuz kılmağu öz bedük tüp bile
  Ey asalet ve büyüklük arayan insan, bu asîl aile içinde küçük mevkie düşme.
 23. Uruğluğ tarığlığ bedükler tili, bedükrek bolur bolma evçi kulı
  Soyu-sopu büyük olan kimseler yüksekten konuşurlar, sen kadın esiri olma.
 24. Ay yinçge sakınuk tilegli ınal, munı bulsa bulduñ bu tört neñ tükel
  Ey alacağı kadının takva sahibi olmasını isteyen bey-zâde, böylesine rastlarsan, her dört şeyi de bir arada elde etmiş olursun.
 25. Kalı bulsa edgü sakınuk tişi, yava kılma alğıl ay edgü kişi
  Eğer iyi ve takva sahibi bir kadın bulursan, bu fırsatı kaçırma, derhâl evlen, ey iyi insan.
 26. Tilek baylık erse tire birge neñ, bayutğay seni ol kızıl bolğa eñ
  Arzun zenginlik ise, o tasarruf ederek, seni zenginleştirir ve yüzünü güldürür.
 27. Kılınçı köni erse körki kelir, tişi körki kılk ol biligli bilir
  Ahlâkı dürüst olan kimse güzel görünür, kadının güzelliği onun tavır ve hareketidir, bunu bilen bilir.
 28. Sakınuk arığ bolsa aslı bolur, ol üç neñ bu yerde bolur ay unur
  Kadın takva sahibi ve temiz olursa, asîl demektir ve diğer üç şey de onda birleşir, ey kudretli insan.
 29. Sakınuk tile sen kisi ay bügü, sakınuk bulunsa bolur törtegü
  Ey hakîm insan, takva sahibi olan kadın iste, takva sahibi biri bulunursa, her dört şey onda birleşmiş olur.
 30. Munı teg bulur erse sen bir tişi, katığlan yava ıdma ersig kişi
  Böyle bir kadın bulursan, çabuk davran, fırsatı kaçırma, ey mert kişi.