Odgurmış'ın Öğdülmiş'e Geldiğini Söyler

 1. Odgurmış Öğdülmiş Tapa Kelmişin Ayur
  Odgurmış'ın Öğdülmiş'e Geldiğini Söyler
 2. Turup akru keldi kör odğurmışa, küdezip körü aldı ögdülmişe
  Odgurmış evinden kalkıp, yavaş-yavaş yürüyerek, geldi, Öğdülmiş onu bekleyip, karşıladı.
 3. Selâm kıldı ötrü alıştı elig, turup evke kirdi bu iki silig
  Selâmlaşıp, el sıkıştılar, bu iki temiz kalpli insan el-ele eve girdiler.
 4. Aş içgü çıkardı yetürdi körü, kişi ıdtı ilig tapa ukturu
  Öğdülmiş yiyecek ve içecek çıkardı ve itina ile onu ağırladı, hükümdara haber vermek üzere, adam koşturdu.
 5. Eşitti ilig kıldı yandru cevâb, okıdı olarıg yakınlık ulap
  Hükümdar haberi alır-almaz, derhâl mukabelede bulundu ve yakınlık göstererek, onları saraya davet etti.