Odgurmış Bu Rüyaya Başka Bir Tâbir Söyler

 1. Odgurmış Bu Tüşke Adın Yörüg Ayur
  Odgurmış Bu Rüyaya Başka Bir Tâbir Söyler
 2. Yanut berdi odğırmış aydı tüşüm, yörügi bu ermez ay eşim tuşum
  Odgurmış cevap verdi ve : — Ey dostum, rüyanın tâbiri böyle değildir — dedi —
 3. Özüñ körmiş erse bu tüşni yatıp, yörügi ol erdi kim aydıñ etip
  Eğer uykuda bu rüyayı sen görmüş olsa idin, bunun tâbiri de senin güzelce yorduğun gibi olurdu.
 4. Seniñ himmetiñ barça dünyâ-turur, bu dünyâ tilegli bu dünyâ bulur
  Senin gayretin hep bu dünya içindir, bu dünyayı isteyen bu dünyayı bulur.
 5. Meniñ bu özüm kaçtı dünyâ kodup, bu yerde-turur-men kör emgek yüdüp
  Ben ise, bu dünyayı bırakıp kaçtım, zahmetlere katlanarak, burada yaşıyorum.
 6. Tükel yörmediñ tüş yörügin maña, eşitgil bu tüş men yöreyin saña
  Sen benim rüyamı tam olarak yormadın, dinle, bu rüyayı ben sana tâbir edeyim.
 7. Ediz bağnalığ-men şatu kördüküm, tiriglik-turur ay kadaş yördüküm
  Gördüğüm basamaklı yüksek merdiveni, ey kardeş, ben hayat olarak yoruyorum.
 8. Şatunuñ başıña tegi yokladım, yaşımnı tükettim tiriglik yedim
  Merdivenin başına kadar yükselmem, yaşımın tükenmesi, hayatımın tamamlanmasıdır.
 9. Başıña ağıp men ol atçı kelip, maña berdüki suvnı içtim alıp
  Merdivenin başına kadar yükseldim ve o atlının gelerek bana verdiği suyu alıp içtim.
 10. Ol atçı-turur kör atalığlarığ, atasız kılığlı ay kılkı arığ
  Evlâtları babasız bırakan bu atlıdır, ey temiz kalpli insan.
 11. Ol atçı-turur kör itilmişlerig, buzuğlı yorıtımağlı cânlığ tirig
  Tanzim edilenleri bozan ve hayattaki canlıları hareketsiz bırakan bu atlıdır.
 12. Idışlığ suvuğ men tükel içmişim, tiriglikke yördüñ uzattıñ yaşım
  Benim kaptaki suyu alıp içmiş olmamı sen hayata yordun ve ömrümü uzattın.
 13. Tiriglik bolur suv sen aymış teg ök, yarım içse kalsa yarımı ülüg
  Su, eğer yarısı içilir ve yarısı bırakılırsa, senin dediğin gibi, hayata delâlet eder.
 14. Yarım sav içip kodtum erse yarım, yarım kalğay erdi tirigliklerim
  Ben de suyun yarısını içip, yansını bırakmış olsa idim, ömürümün yansı kalmış olurdu.
 15. Idışlığ suvuğ içtim emdi tükel, tükettim tiriglik esen edgü kal
  Kaptaki suyun tamamını içtim ve hayatımı tamamladım, sen sağ ve hoşça kal.
 16. Negü ter eşitgil ukuşluğ bügü, bügüler sözin sözke ul tüp tegü
  Akıllı hakîm insan ne der, dinle, hakimlerin sözünü sözlerin temeli ve esâsı olarak kabul etmelidir.
 17. Idışlığ suvuğ tüşte içse yarım, tükedi tiriglik yarımı birim
  Rüyada bir kaptaki suyun yarısı içilirse, hayatın yarısı tükendi ve yarısı borç olarak kaldı;
 18. Kalı içse suvnı tüketü tükel, tükedi tiriglik kazıldı karım
  Eğer suyun tamamı sonuna kadar içilirse, hayat sonuna erdi ve mezar kazıldı demektir.
 19. Yokaru uçup bu özüm teñdüki, yaşıl kökke örlep teñip siñdüki
  Benim yukarı uçup, kaybolmam ve mâvî göğe çıkıp, boşluğa karışmam,
 20. Süzük cân-turur ol bu keptin çıkıp, yana yandı kelmez yeriñe ağıp
  Temiz canın bu kalıbından çıkarak, bir daha yerine dönmemek üzere uçmuş olmasına delâlet eder.
 21. Bayat tüşte belgürtti emdi maña, ölümke anunğu kerek ay toña
  Tanrı bana şimdi bunu rüyada malûm etti, ey kahraman, artık ölüme hazırlanmam lâzımdır.
 22. Bu tüşnüñ yörügi bu yañlığ-turur, adınsığ yörer sen maña ay unur
  Bu rüyanın tâbiri böyle olur, ey kudretli insan, sen bunu bana başka türlü yoruyorsun.
 23. Sen edgü kılur sen meniñ köñlümi, ölüm utru keldi otı yok emi
  Sen benim gönlümü teselli etmek istiyorsun, fakat ölüm karşıma geldi, bunun çâresi ve devası yoktur.
 24. Baka körgil emdi ay köñli tirig, ölüm kötki kıldı yağız yerlerig
  Ey gönülü diri olan insan, dikkat et, ölüm kara toprakları tepeciklere çevirdi.
 25. Neçe karşı ordu bezeklig sarây, ölüm buzdı barça turu kaldı hây
  Hey, ölüm nice konak, köşk ve süslü sarayları darmadağın etti ve ıssız bıraktı.
 26. Neçe kür küvenür bedük beglerig, ölüm yerke soktı baka kör tirig
  Ölüm nice cesur ve kendine güvenir büyük beyleri toprağa soktu, ey yaşayan insan, dikkat et.
 27. Neçe küç bileklig yumıtmışlarığ, ölüm tuttı saçtı yırattı arığ
  Ölüm nice kuvvetli bileklerin topladıklarını alıp, hepsini saçtı ve dağıttı.
 28. Tañ ermez ölüm tuğsa yalñuk ölür, kamuğ tın tokığlı ölümke törür
  Buna şaşmamalı, ölüm doğarsa, insan ölür, bütün nefes alanlar ölmeğe mahkûmdur.
 29. Tañı bu-turur kör ölügli et öz, ölümüg unıtıp kodur tilde söz
  Şaşılacak şey şudur ki, fâni vücûd ölümü unutur ye bunun lâfını bile etmez.
 30. Usayuk bu yalñuk bilir ölgüsin, özindin kitermez osallık usın
  Bu insan gafildir, öleceğini bildiği hâlde, gaflet uykusundan kurtulamaz.
 31. Ölüm hak-turur kör keçiş yok adın, negü erki hâlim ölümde kedin
  Ölüm haktır, ondan kurtulmak imkânı yoktur, ölümden sonra acaba hâlim nice olacak.
 32. Sakınçım bu ol ay köñüldeş eşim, ölümde kedin teñri itsü işim
  Ey gönül arkadaşım, endişem budur, Tanrı ölümden sonraki işlerimi düzene koysun.
 33. Barın tap kılıp men keçürdüm künüm, erej emgek ertti yarudı tünüm
  Ne varsa, ona kanâat ederek, günümü geçirdim, huzur veya zahmet, bunlar geçti, gecem de sonsuz olmadı.
 34. Elig kısğa tuttum tavar termedim, havâ ârzûlarka köñül bermedim
  Elimi kısa tuttum, mal toplamadım, heva ve arzulara gönül vermedim.
 35. Bu künke sakındım özüm yüklerin, yinitmek tiledim yazukum barın
  Bu günümü düşünerek üzerimdeki bütün yükleri ve günahlarımı hafifletmek istedim.
 36. Negü ter eşitgil bilig bergüçi, bağırsak bu öt sav erig bergüçi
  Bilgi öğreten, nasihat ve öğüt veren merhametli insan ne der, dinle.
 37. Usanma katığlan yüküñni yinit, yoluñ kılda yinçge özüñni könit
  Gafil olma, gayret et, yükünü hafiflet, yolun kıldan incedir, doğru yürü.
 38. Bu kün yatma emge işiñni itin, keçer emgekiñ sen köçerde unıt
  Bugün yatma, zahmet çek, işini tanzim et, bu geçici zahmetlerini sen göçerken unut.
 39. Yana aydı ay çın bağırsak kadaş, barır-men udu sen kelir sen adaş
  Yine dedi, — Ey gerçekten bana bağlı kardeşim, ben gidiyorum, benim arkamdan sen de geleceksin.
 40. Saña kaç ağız söz özüm sözleyin, unıtma anı sen meniñde kedin
  Sana bir kaç söz söyleyeyim, sen bunları benden sonra da unutma.
 41. Tirigde bağırsak özüm bolsunı, özümde kedin bu sözüm kalsunı
  Henüz hayatta iken, sana bir iyliğim dokunsun, ben gittikten sonra bu söz de benden kalsın.