Dede Korkut Destanı

Dede Korkut Günbet Nüshası Aslı - Dede Korkut Kitabı’nın iki nüshası olduğu biliniyordu fakat son yıllarda Iranın Günbet şehrinde yeni bir nüshası daha bulundu, buna Günbet veya Türkistan Nüshası deniyor. Aşağıda bu kitabın tüm sayfaları dizilmiştir.

Günbet yazmasının sahibi Veli Muhammet (Muhı) Hoca, İran’ın Gülistan vilayetinde yer alan ve Türkmen Sahra’nın merkezi sayılan Günbed-i Kavus (Günbet) şehrinin Çayboyu semtinde yaşamaktadır.