Acep Bu Benim Canım

Aceb bu benüm cânum âzâd ola mı yâ Rab
Yoksa yedi Tamu'da yana kala mı yâ Rab

Aceb bu benüm hâlüm yir altında ahvâlüm
Varup yatıcak yirüm akreb dola mı yâ Rab

Allah olıcak kâzî bizden ola mı râzî
Görüp Habîb'i bizi şefî' ola mı yâ Rab

Cân hulkuma geldükde Azrâîl'i gördükde
Yâ cânumı aldukda âsân ola mı yâ Rab

Yûnus kabre vardukda Münker-Nekir geldükde
Bana su'âl sordukda dilüm döne mi yâ Rab

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Acep bu benim canım, azad olur mu Ya Rab?
Yoksa yedi Tamu'da yanıp kalır mı Ya Rab?

Acep bu benim halim, yer altında ahvalim.
Varıp yatacak yerim akrep dolar mı Ya Rab?

Allah olacak kazi, bizden olur mu razı?
Görüp Habibi bizi, şefi olur mu Ya Rab?

Can hulkuma gelince, Azrail'i görünce,
Ya canımı alınca, kolay olur mu Ya Rab?

Yunus kabre varınca, Münkür Nekir gelince,
Bana sual sorunca, dilim döner mi Ya Rab?