Ayırma Beni Senden

Ayurma beni senden yaradan
Düşüp ölürüm ben bu yaradan

Öldügüm içün gussa mı yirem
Ala cânumı yine yaradan

Öldi diyeler kaydum yiyeler
Bir kuş oluban çıkam aradan

Aglama direm şol gözlerüme
Kan yaş akıdur ag u karadan

Yirler mi kodum göl eylemedük
Siller akıtdum her bir dereden

Ben bir kulıdum sen sultânıdun
Düşdüm araya bilmem nereden

Varam kul olam şeyh işigine
Abâ dikinem yüz bin pâreden

Emrem Yûnus'un murâdı budur
İre yârine çıka aradan

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Ayırma beni senden Yaradan,
Düşüp ölürüm ben bu yaradan.

Öldüğüm için gussa mı yerim,
Ala canımı yine Yaradan.

Öldü diyeler, kaydım yiyeler,
Bir kuş olurum çıkam yuvadan.

Ağlama derim şu gözlerime,
Kan yaş akıtır aktan karadan.

Yerler mi kodum göl eylemedik,
Seller akıttım her bir dereden.

Ben bir kul idim, sen sultan idin,
Düştüm araya bilmem nereden.

Varam kul olam şeyh eşiğine,
Aba dikinem yüz bin pareden.

Emrem Yunus'un muradı budur,
Ere yarine, çıka aradan.