@𝕏
Türk Bitig

Bir Ay Gördüm Bu Gece

Bir ay gördüm bu gice kamu burclardan yüce
Esritdi gönlüm cânum bilmezem hâlüm niçe

Nûr Muhammed nûrıdur Halîlu'llâh sırrıdur
Sanasın kim açıldı Uçmak'dan bir deriçe

Ol ayun şulesinden âlem münevver oldı
Gönlümdeki çerâgı uyardı ulu hoca

Müddeî bizi görmez gözine girersevüz
Gerekse yüz kez varsun Kabe'ye ulu hacca

Âşıklarun yüzinden bellüdür benizinden
Her kim âşık olmadı benzer kurı agaca

Kur'agacı n'iderler kesüp oda yakarlar
Bülbüller öticegiz nevbet degmez dürrâca

Yûnus'ı ögen ögsün sögen Yûnus'a sögsün
Keçe suya salupdur ne durur irte gice

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Bir ay gördüm bu gece, kamu burçlardan yüce,
Esritti gönlüm canım, bilmezem halim nice.

Nur Muhammed nurudur, Halîlullah sırrıdır,
Sanasın ki açıldı uçmaktan bir pencere.

O ayın şulesinden alem münevver oldu,
Gönlümdeki çerağı uyardı ulu Hoca.

Müddei bizi görmez, gözüne girerseniz,
Gerekse yüz kez varsın Kâbe'ye ulu hacca.

Aşıkların yüzünden, bellidir benizinden,
Her kim aşık olmadı benzer kuru ağaca.

Kur'ağaca n'iderler, kesip oda yakarlar,
Bülbüller ötüşürken nevbet değmez dürraca.

Yunus'u öğen öğsün, söğen Yûnus'a söğsün,
Keçe suya salıptır ne durur erte gece.