Bu Aşk Denizine Dalan

Bu ışk denizine talan hâcet degül ana gemi
Yâhûd kanda bulalum sohbetile bu demi

Dünyâlıgum yokdur dime bu gussayı öküş yime
Maşûkı ger sevdünise gider gönüldeki gamı

Ben sevdügüm maşûkayı sen dahı bir görseyidün
Virmeyedün bu ögüdi fidâ kılaydun sen cânı

Âşık kişi ögüt bilmez zirâ ögüt assı kılmaz
Unıdur ol kibr ü kîni terk eyler gider dükkânı

Girçek âşık olanlarun yüzinde nişânı olur
Dünin günin turmaz akar gözleri yaşınun kanı

Bu cümle âlem sevdügi şol dînile îmân durur
Va'llâhi “ışksuz gerekmez şol dîniyile îmânı

Yûnus yüzün kaldurmagıl âşıklarun ayagından
Fidâ eyle yüz bin cânı andan bulasın Sübhân'ı

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Bu aşk denizine dalan, gerek değil ona gemi,
Yahut nerede bulalım bu sohbet ile bu demi.

Dünyalığım yoktur deme, üzülüp de tasa etme,
Sevgiliyi sevdin ise, gider gönlündeki gamı.

Benim sevdiğim güzeli sen dahi bir görse idin,
Vermeyeydin bu öğüdü, feda kılaydın bu canı.

Aşık kişi öğüt bilmez, zira öğüt fayda etmez,
Unutur o kibri kini, terkedip gider dükkanı.

Gerçek aşık olanların yüzlerinde nişan olur,
Dünün günün durmaz akar gözleri yaşının kanı.

Bu cümle alem sevdiği şu din ile iman olur,
vallahi aşksız gerekmez şu dini ile imanı.

Yunus yüzünü kaldırma aşıkların ayağından,
Feda eyle yüz bin canı, onda bulasın Sübhan'ı.