Eyyub'Um Gönlü Dertliyim

Eyyûb'am dil mübtelâyam derde dermân isterem
Âşıkam dil-hastayam câna cânân isterem

Yakûb'am agladum Yûsuf içün çekdüm firâk
Yûsuf'am zindân içinde fazl-ı Rahmân isterem

Mûsâ'nun Tûr'ına vardum dost cemâlin görmeyi
Gitdi aklum nâgeh ol dem sırr-ı Sübhân isterem

Bir mekâna varmışam ki ol benüm yurdum degül
Hızr'ıla zulmete irdüm Âb-ı Hayvân isterem

Defter-i amâlümi yüklendüm itdüm azm-i râh
Menzil-i maksûda Hak'dan emr ü fermân isterem

Yûnus Emrem kimseler hîç bilmedi hâlüm benüm
Hâlümi arz itmege bir merd-i irfân isterem

~ Yunus Emre


(Günümüze aktarımı)
Eyyub'um gönlü dertliyim, derde derman isterim,
Aşığım gönlü hastayım, cana canan isterim.

Yakup için ağladım, Yusuf için çektim firak,
Yusuf'um zindan içinde, fazlı rahman isterim.

Musa'nın Tur'una vardım dost cemalin görmeye,
Gitti aklım nageh o dem, sırrı Süphan isterim.

Bir mekana varmışım ki, o benim yurdum değil,
Hızır'la zulmete erdim, abıhayvan isterim.

Amel defterim yüklendim, arzettim seferimi,
Menzilime ermek için Hak'tan ferman isterim.

~ Yunus Emre'm, kimseler hiç bilmedi halim benim,
Halimi arzetmeye bir merdi irfan isterim.